SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`draspråksinlärning substantiv ~en andra·språks|­in·lär·ning·enin­lärning av ett språk som inte är moders­målet men ofta är huvud­språk i den miljö där in­läraren vistas pedag.språkvet.myten att moders­målet skulle ha en negativ in­verkan på minoritetsspråkselevers andraspråksinlärningsedan 1979