SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aneurysm [anevrys´m] substantiv ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er, best. plur. ~en el. ~erna a·neur·ysm·etav­gränsad ut­buktning på en puls­åder som där­med kan brista, med ofta livs­hotande skador som följd med.SYN.synonympulsåderbråck ett med­fött aneurysmsedan 1947av grek. aneu´rysma ’ut­vidgning’