SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
angina [aŋgi`-] substantiv ~n anginor angin·anhals­fluss med.angina tonsillarisäv. om an­dra inflammatoriska till­stånd i svalget och mandlarnaangina pectoriskärl­krampsedan 1876av lat. an´gina ’hals­sjukdom’; av grek. angkho´ne ’strypning’