SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anime´ra verb ~de ~t anim·er·arofta perf. part. göra livlig film.komm.en animerad diskussionspec. med avs. på tecknade filmer el. dock­filmer, tablåer etc.ge illusion av liv en animerad filmäv.inspirera fram­gången animerade honom att skriva fler böckeranimera ngt, animera ngn till ngt/att+V, animera ngn att+Vsedan 1642via fra. av lat. anima´re ’ge liv’, till an´ima ’liv’; jfr animal Subst.:vbid1-104452animerande, vbid2-104452animering; animation