SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`stucken adjektiv anstucket anstuckna an|­stuck·enintellektuellt på­verkad och till hälften över­tygad om riktigheten av tvivelaktig lära e.d. admin.psykol.var NN nazistiskt anstucken?SÄTT anstucken, anstucken (av ngt)sedan 1756till äldre sv. ansticka ’sticka i brand; smitta; an­gripa’; av lågty. ansticken med samma betydelse