SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`ställning substantiv ~en ~ar an|­ställ·ning·enav­talad rättighet (för ngn) få betalt för att ut­föra vissa arbets­uppgifter för arbets­givare; under kortare el. vanligen längre tid arb.JFRcohyponymarbete 1cohyponymtjänst 1cohyponymbefattning 1cohyponymplats 3cohyponymjobb 1 anställningsbevisdeltidsanställningheltidsanställningprovanställninghon saknar fast anställningsin första anställning fick han på ett rit­kontorofta äv.det att an­ställa redan vid anställningen på­pekar vi att jobbet är mycket krävandeanställning (som ngn) (hos ngn), anställning (som ngn) (i/på/vid ngt)sedan 1838I stället för den traditionella frasen lång och trogen tjänst ser man inte sällan lång och trogen anställning. Det uttrycket är dock mindre lyckat, även om tjänst och anställning annars ofta är utbytbara. Men medan anställning betonar (den passiva) ställningen som arbetstagare, fokuserar tjänst det mer aktiva utövandet av arbetet. Och adjektivet trogen förutsätter egentligen ett aktivt handlande.