SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`sökan substantiv, best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas ansökningar an|­sök·anformell (skriftlig) begäran ställd till myndighet e.d. admin.komm.samh.tid.SYN.synonymansökning lämna in en ansökanbevilja en ansökanav­slå en ansökanansökan om utbildnings­bidragtill ansökan bi­fogas ett in­tyg över av­klarade kurseren ansökan (hos ngn/ngt) (om ngt/att+V/SATS), en ansökan (hos ngn/ngt) (att+V/SATS)sedan 1789