SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antepen´dium substantiv antependiet antependier ante·pendi·ettextil beklädnad för ett altares fram­sida och gavlar relig.rum.antependiet följer den kyrkliga färgliturginsedan 1703till ante- och lat. pende´re ’hänga’