SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antikonceptionell [an`-el.-el´] adjektiv ~t anti|­kon·cept·ion·ellsom mot­verkar befruktning om preventiv­medel el. preventiva åt­gärder admin.med.antikonceptionella medelsedan 1929modern bildn. till anti- och lat. concep´tio ’befruktning’; jfr konception