SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`vända verb använde använt, pres. använder an|­vänd·erut­nyttja (som hjälp­medel) för visst syfte admin.hush.tekn.JFRcohyponymbruka 1cohyponymbegagnacohyponymnjuta 2cohyponymutnyttja använda verk­tyganvända uppslags­böckeran­vänd så lite salt som möjligt vid mat­lagningenNN kan användas både som mitt­fältare och an­fallareanvända ngn/ngt (för/till ngt/att+V), använda ngn/ngt (som ngn/ngt)sedan 1563av lågty. anwenden med samma betydelse, eg. ’vända emot’; jfr 2vända Subst.:vbid1-105931användande, användning