SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
apanage [-a´] substantiv ~t [-a´∫et], plur. ~, best. plur. ~n [-a´∫en] apan·ag·etstatligt under­håll för kunglig person samh.prinsen fick behålla titeln och ett väl till­taget apanagesedan 1821av fra. apanage med samma betydelse; till lat. appana´re ’ut­rusta; förse med bröd’, till pa´nis ’bröd’; jfr 1kompani 1, panera