SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
apart [-a´rtäv.-art´] adjektiv, neutr. ~ a·partsom klart av­viker från det normala mest om person admin.psykol.JFRcohyponymsäregencohyponymspeciell hon kände sig främmande och apart på den fina mid­dagendet såg lite apart ut med en ko i träd­gårdensedan 1837av fra. à part ’av­sides; sär­skild’; till part