SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
applikation [-∫o´n] substantiv ~en ~er ap·plik·at·ion·en1(praktisk) tillämpning eller på­läggning admin.af.tekniska applikationertextila applikationerspec. om tillämpningsprogram i datorvi levererar tjänster och applikationer för mobilt inter­netapplikation (av ngt) (för/på ngt)sedan 18422prydnadssöm med tyg­bitar som sys fast som mönster på bottentyget handarb.applikationssömen kudde med applikationer i guld och silversedan 1874