SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1apropå´ preposition a·propåpå tal om visst ämne komm.apropå attraktioner, i kväll får Gröna Lund celebert besöksedan 1853av fra. à propos med samma betydelse, till à ’i, till; på’ och propos ’fram­ställning; för­slag’; jfr propå, proponera
2apropå´ adverb a·propåo­väntat och till­fälligtvis Nollhuvud­värken kom helt apropåsedan 1727se 1apropå
3apropå´ substantiv ~t, plur. ~n el. ~er a·propå·erhändelse eller yttrande med viss (till­fällig) an­knytning till det givna samman­hanget komm.som ett apropå till jubileet dök klubbens förste ord­förande uppsedan 1897se 1apropå