SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
apte´ra verb ~de ~t apt·er·aran­bringa för att göra klar för an­vändning tekn.minorna var apteradeäv.av­passa virke i fråga om dimension äv. all­männarean­passa aptera ngtsedan ca 1520Peder Månssons skrifter (Nordling)fornsv. aptera; av lat. apta´re ’an­passa’, till ap´tus ’lämplig’ Subst.:vbid1-106335apterande, vbid2-106335aptering