SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betarrörelse substantiv ~n ~r arbet·ar|­rör·els·envanligen best. f. sing. (samman­fattningen av) alla politiska och fackliga organisationer som före­träder arbetar­klassens intressen admin.pol.klyftan mellan den kommunistiska och den social­demokratiska delen av arbetarrörelsensedan 1884