SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsam adjektiv ~t ~ma arbet·samm·are1som kräver mycket arbete admin.psykol.sesearbete 2 JFRcohyponymjobbig metoden är säker men arbetsamdet var arbetsamt men stimulerande att fungera som grupp­ledareibl. äv. om personbesvärlig en sån arbetsam unge!sedan 1544av ty. arbeitsam med samma betydelse; jfr arbete, samma 2som arbetar gärna och mycket admin.psykol.JFRcohyponymflitigcohyponymverksam 1cohyponymidog myran är ett arbetsamt djursedan 1544