SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsbörda substantiv ~n arbetsbördor arbets|­börd·an(stor) mängd arbete som ska ut­föras av viss person eller grupp arb.många som arbetar i vården har en o­mänsklig arbetsbördasedan 1710