SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betshypotes substantiv ~en ~er arbets|­hypo·tes·enprovisorisk hypotes som an­vänds under ut­förandet av visst arbete och som vanligen revideras efter hand ofta i vetenskapliga samman­hangadmin.af.vetenskapl.sedan 1908