SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsliv substantiv ~et arbets|­liv·etvanligen best. f. (samman­fattningen av) om­ständigheter som skapas av arbets­situationen arb.rum.SYN.synonymförvärvsliv efter skolan kom han genast ut i arbetslivet(i) arbetslivetsedan 1850