SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsläger substantiv arbetslägret, plur. ~, best. plur. arbetslägren arbets|­lägr·etläger för till­fällig placering av arbets­kraft särsk. om fång­läger för hårt straff­arbete jur.rum.Stalins arbetslägersedan 1933