SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betslöshetsförsäkring substantiv ~en ~ar arbets·lös·hets|­för·säkr·ing·en(fri­villig, stats­understödd) försäkring som ger ersättning vid o­förvållad arbets­löshet ekon.arbetslöshetsförsäkringen hand­has av de erkända arbetslöshets­kassornasedan 1904