SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsplats substantiv ~en ~er arbets|­plats·enlokal eller plats där (yrkes)arbete ut­förs arb.rum.en yrkes­chaufför har ingen fast arbetsplatsibl. ngt ut­vidgatskolan är Sveriges största arbetsplatssedan 1872