SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arboretum [-re´-el.-re`-] substantiv arboretet el. ~et, plur. ~ el. arboreta, best. plur. ~en arbor·et·um·etplantering av (exotiska) träd och buskar, klätter­växter och an­dra vedartade växter; skapad i studie­syfte, ofta i an­slutning till botanisk träd­gård rum.sedan 1904modern bildn. till lat. ar´bor ’träd’