SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
argbigga [ar`j-] substantiv ~n argbiggor arg|­bigg·anarg­sint kvinna ned­sätt.psykol.yrk.sedan 1807efter­ledet ev. till Birgitta eller 2bi eller besl. med fornsv. bykkia ’hynda’ Så tuktas en argbigga.Titeln på C. A. Hagbergs översättning av Shakespeares lustspel The taming of the shrew (ca 1600)