SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aristokrati´ substantiv ~n ~er aristo·krati·er(samman­fattningen av) alla aristokrater särsk. i äldre (feodala) samhälls­typer admin.samh.JFRcohyponymhögadel den franska aristokratins över­dådiga levnads­sätt före revolutionenäv.stats­form där makten koncentreras till ett få­tal personer ur över­klassen särsk. i stads­staterna i det antika Grek­land sedan 1772; 1614 i bet. ’överklassvälde, oligarki’av grek. aristokrati´a med samma betydelse, till ar´istos ’bäst; förnämst’ och kratei´n ’härska’; jfr demokrati