SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
armatu´r substantiv ~en ~er arm·at·ur·ensamman­fattningen av utrustnings­detaljer som hör till apparat eller teknisk an­läggning och som inte är rent funktionella delar heminr.rum.tekn.gasarmaturrörarmatursärsk. om belysningsutrustning (ut­om själva ljus­källan)takarmatursedan 1872av lat. armatu´ra ’ut­rustning’; jfr armera