SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arrangera [-aŋ∫e´-el.-an∫e´-] verb ~de ~t ar·rang·er·ar1för­bereda och sätta (viss aktivitet) i verket af.JFRcohyponymanordnacohyponymföranstaltacohyponymordna 3cohyponymanställa 2 arrangera ett möteen jazz­festival arrangeras i an­slutning till fest­spelenden lilla konst­salongen har arrangerat en ut­ställningäv. med avs. på konkreta före­målordna blomgruppen var vackert arrangeradäv.ordna i över­driven ut­sträckning allt­ihop verkade lite väl arrangerat, lite mer spontanitet hade inte skadatarrangera ngtsedan 1818av fra. arranger med samma betydelse, till à ’till’ och ranger ’ordna’; jfr rang 2bearbeta (musik­stycke) för annan besättning musikNN har arrangerat piano­styckena för orkesterarrangera ngt (för ngn/ngt)sedan 1792Subst.:vbid1-107381arrangerande, vbid2-107381arrangering; arrangemang (till 1 + 2)