SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arreste´ra verb ~de ~t ar·rest·er·argripa för att sätta i fängelse eller förvar ej i fackmässiga (jur.) samman­hangjur.samh.JFRcohyponymgripa 2cohyponym1häkta 1cohyponymanhålla 2 polisen arresterade ett tjugo­tal av demonstranternaarrestera ngnsedan 1520-taletvia ty. av fornfra. arrester ’fast­hålla, hindra’; av lat. arresta´re ’fast­hålla’, till ad´ ’till’ och resta´re ’stanna’; jfr restera Subst.:vbid1-107443arresterande, arrestering