SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arriä`rgarde substantiv ~t ~n arri·är|­gard·etstyrka som skyddar retirerande huvud­styrka mot an­fall bak­ifrån åld.admin.mil.SYN.synonymeftertrupp JFRcohyponymavantgarde sedan 1656till fra. arrière ’till­baka; bak­åt’ och garde