SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arrogans [-aŋ´sel.-an´s] substantiv ~en ar·rog·ans·enut­manande själv­säkerhet och hög­dragenhet med in­slag av förakt för an­dra admin.psykol.JFRcohyponymdryghet streberns arrogans och människo­förakt; han försvarade sin sak med sed­vanlig polemisk skärpa och arrogansarrogans (mot ngn)sedan 1716ur lat. arrogan´tia; jfr arrogant