SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arsena´l substantiv ~en ~er arsen·al·entill­gängligt förråd av hjälp­medel el. färdigheter af.mil.rum.hennes arsenal av roliga historier verkade o­begränsadurspr. om förvarings­plats för vapen och ammunitionvapenarsenaläv. om själva upp­sättningen vapenen arsenal (av ngt)sedan 1658 i bet. ’institution för förvaring av vapen’; 1771 i bildlig bemärkelse, ’förråd’via fra. av ita. arsenale med samma betydelse; trol. av arab. urspr.