SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
artis´t substantiv ~en ~er art·ist·en(tekniskt skicklig) ut­övare av konst el. konster; vanligen med direkt­kontakt med publik scen.yrk.cirkusartistrevyartisttoppartisthundra­tals artister reser runt i folk­parkerna i sommarsedan ca 1585av fra. artiste, ita. artista med samma betydelse; till lat. ar´s (genitiv ar´tis) ’konst; yrke’