SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`rtnamn substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en art|­namn·et1vetenskapligt namn på djur- eller växt­art på latin, bestående av två led, släkt­namn och artepitet; efter Linnés in­delning e.d. bot.zool.talg­oxens artnamn är parus majorsedan 18352substantiv som betecknar en hel grupp av varelser eller före­mål med gemensamma egenskaper språkvet.SYN.synonym1appellativ JFRcohyponymegennamn artnamn som ”människa” och ”djur”, till skillnad från massord som ”guld” och ”vatten”sedan 1872