SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`vfurste substantiv ~n arvfurstar arv|­furst·enprins som är arvs­berättigad till tronen men vanligen inte den som står närmast i tur samh.yrk.JFRhyperonymtronarvingecohyponymkronprinscohyponymarvprins arvfurstens palatssedan 1556jfr ty. Erbfürst