SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
askes [-ke´s] substantiv ~en ask·es·enlivs­föring som in­riktas på av­hållsamhet från alla njutningar ofta av principiella (religiösa) skäl relig.tid.leva i full­ständig askesden stränga askesen in­om vissa av munk­ordnarnaäv. bildligt om knapphet i (konstnärliga) uttrycks­medelden stränga askesen i fasadensedan 1860via ty. av grek. as´kesis ’övning; levnads­sätt’