SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aspek´t substantiv ~en ~er a·spekt·en1(ett av flera) sätt att betrakta eller analysera ngn före­teelse t.ex. ett problem el. en fråga af.JFRcohyponymsynvinkel 2cohyponyminfallsvinkel 2cohyponymperspektivcohyponymsätt 2 svaret beror på vilken aspekt man an­lägger på problemetsaken har ock­så ekonomiska aspekteräv.(fokusering av) delproblem en intressant aspekt på ned­frysningen av döda människor är den teologiskaen aspekt (av/på ngt)sedan 1890av lat. aspec´tus ’an­blick; syn­förmåga; ut­sikt’, till ad´ ’till’ och spec´ere ’se’; jfr prospekt, suspekt 2(språk­brukarnas) upp­fattning av en verbhandling som o­fullbordad (imperfektiv) eller full­bordad (perfektiv) språkvet.JFRcohyponymaktionsart imperfektiv och perfektiv aspektäv. om mot­svarande verb­formeraspekt före­kommer i slaviska språk men egentligen inte i svenskasedan 18903två himla­kroppars in­bördes positioner astron.JFRcohyponymkonstellation 2 sedan 1578