SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
assess`or substantiv ~n ~er [-o´rer] as·sess·or·er(titel för) juridiskt ut­bildad stats­tjänsteman bl.a. vid läns­styrelser och hov­rätter yrk.hovrättsassessorlänsassessorsedan 1627av lat. assess´or ’bi­träde; bi­sittare’, till ad´ ’till; vid’ och sede´re ’sitta’; jfr session