SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
assignera [asiŋne´rael.asinje´ra] verb ~de ~t as·sign·er·arut­färda assignation på ngt admin.assignera ngtsedan 1656av lat. assigna´re med samma betydelse, till ad´ ’till; vid’ och signa´re ’teckna’; jfr signera Subst.:vbid1-108141assignerande, vbid2-108141assignering; assignation