SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
attrahe´ra verb ~de ~t at·trah·er·arut­öva dragnings­kraft på (ngt) utan beröring i fråga om fysikaliska krafter, särsk. magnetism och elektricitet fys.psykol.MOTSATSantonymrepellera mot­satta laddningar attraherar var­andraäv. bildligtdet goda klimatet i Syd­afrika attraherar många före­taghan attraherades av hennes skönhetattrahera ngn/ngtsedan 1728av lat. attrah´ere med samma betydelse, till ad´ ’till’ och trah´ere ’dra’; jfr abstrahera, extrahera, kontrahera, reträtt, trakt Subst.:vbid1-108587attraherande, vbid2-108587attrahering; attraktion