SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
attribution [-∫o´n] substantiv ~en ~er at·trib·ut·ion·enan­givande av sanno­lik upphovs­man språkvet.tid.textattributionattributionen av målningen till Rembrandt visade sig felaktigattribution (av ngt) (till ngn)sedan 1950av lat. attribu´tio ’an­visning’; jfr attribut