SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
au pair [åpä´r] adverb med in­riktning på hushålls­arbete och barn­passning (i främmande land) som av­lönas med fritt uppe­hälle mest för ungdomar (särsk. flickor) som sam­tidigt lär sig språk au pair-flickaarbeta au pairäv. om flicka som har så­dant arbetehon arbetade som au pairsedan 1950-taletav fra. au pair med samma betydelse, urspr. ’lik­ställd’