SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
audiell´ adjektiv ~t audi·ellsom (främst) ger hörsel­intryck med.JFRcohyponymauditiv publiken kan bereda sig på både visuella och audiella över­raskningarsedan 1993till lat. audi´re ’höra’