SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auktionsförrättare [-∫o`ns-] substantiv ~n äv. vard. auktionsförrättarn, plur. ~, best. plur. auktionsförrättarna aukt·ions|­för·rätt·ar·enperson eller organisation som bjuder ut varor till försäljning på auktion handel.yrk.auktionsförrättare är kronofogde­myndighetensedan 1831