SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auktorisation [-∫o´n] substantiv ~en ~er aukt·or·is·at·ion·ensär­skild befogenhet att ut­föra viss (ekonomisk) verksamhet samh.tid.JFRcohyponymbemyndigande han fick auktorisation som revisoräv.formellt god­kännande av beslut e.d. som fattats av lägre instans auktorisation (av ngn/ngt) (som ngn/ngt)sedan 1743