SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auktorise´ra verb ~de ~t aukt·or·is·er·arge full­makt eller god­kännande åt person el. förfarande samh.JFRcohyponymbemyndigacohyponymberättiga en auktoriserad över­sättningåt­gärden har auktoriserats på högre ortspec. i titlar (i perf. part.)auktoriserad revisorauktorisera ngn (att+V), auktorisera ngtsedan 1615Subst.:vbid1-108754auktoriserande, vbid2-108754auktorisering; auktorisation