SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auktoritati´v adjektiv ~t aukt·or·it·at·ivsom förtjänar till­tro på grund av sin ställning och sak­kunskap om person e.d. admin.samh.JFRcohyponymvederhäftigcohyponymsakkunnigcohyponymkompetent 1 en auktoritativ, regeringen när­stående källaäv. om handling e.d.en auktoritativ kommentar till lagensedan 1895För skillnaden mellan auktoritativ och auktoritär, se stilruta för auktoritär.