SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auktoritä´r adjektiv ~t aukt·or·it·ärsom hävdar sin ensam­rätt till makt­utövning och inte tål mot­sägelser; om person, stat etc. admin.pol.psykol.JFRcohyponymmaktfullkomligcohyponymdiktatorisk auktoritära regimer i Latin­amerikaen gammal­dags, auktoritär lärareäv. om handling e.d.en auktoritär upp­fostranfascismen och an­dra auktoritära ideologiersedan 1900Skillnaden mellan auktoritär och auktoritativ är viktig. Auktoritär är negativt laddat och auktoritativ positivt. En auktoritär person är odemokratisk och hindrar andras önskningar och åsikter att komma till uttryck, medan en auktoritativ person har auktoritet, t.ex. expertkunskaper på något område.