SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auspi´cier substantiv, plur. auspici·erom­ständigheter som låter ana viss ut­veckling ngt högt.af.kampanjen startades under de gynnsammaste auspicierurspr. (särsk. i det forn­tida Rom) om (tolkning av) tecken, t.ex. fåglars flykt, för ut­forskning av gudarnas viljaJFRcohyponymfågelskådning sedan 1809till lat. auspic´ium ’iakt­tagelse av vissa fågeltecken; tecken­tydning’, till av´is ’fågel’ och spec´ere ’se’