SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auten´tisk adjektiv ~t aut·ent·isksom verkligen existerat på det sätt som på­stås admin.af.MOTSATSantonymuppdiktadantonymfiktiv JFRcohyponym1äkta 1cohyponymverklig 1cohyponym1dokumentärcohyponymreell 1 en ord­bok med autentiska språk­proväv. om ngt som visar ngt som verkligen existeratautentiska band­inspelningari filmen varvas fiktionen med autentiska film­snuttarsedan 1806av grek. authentikos´ ’till­förlitlig; som stöder sig på bevisliga grunder’